Tính toán lượng sơn

Loại sơn bạn chọn
Diện tích cần sơn
Chiều dài của phòng
Chiều rộng của phòng
Chiều cao của phòng
Diện tích cửa

Cửa chính

Chiều rộng
Chiều cao
Số lượng

Cửa chính

Chiều rộng
Chiều cao
Số lượng
Kết quả Tính toán