Hotline:0912.61.61.66

Nhà công vụ thủy điện Mường Kim

Nhà công vụ thủy điện Mường Kim thuộc công ty Cổ Phần Thủy Điện Mường Kim ở Bản Trống Là, xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

Ảhh phối màu 1

Ảhh phối màu 2

 

Ảhh phối màu 3

 

Ảhh phối màu 4

Hình ảnh thực tế